Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Ängelholm

Dinos Tryck AB
Org.nr: 556747-2401
Bolaget ska bedriva tryckeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
L J Tryck AB
Org.nr: 556208-5042
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Oyten Technologies AB
Org.nr: 556897-9354
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet till kunder inom industrin med avseende på energiteknik, höga tryck och höga temperaturer samt därmed förenlig verksamhet.
PointDesign AB
Org.nr: 556974-0425
Bolaget ska bedriva grafisk design inom tryck, reklam samt webbdesign och interaktivitet inom ovan nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
Thermokon-Danelko Elektronik AB
Org.nr: 556234-9703
Bolaget skall driva försäljning av elektroniska apparater och komponenter främst mätinstrument, omvandlare, positionsutrustning samt givare för temp-tryck-nivå-position-kraft samt därmed förenlig verksmhet.