Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PointDesign AB

"Bolaget ska bedriva grafisk design inom tryck, reklam samt webbdesign och interaktivitet inom ovan nämnda områden och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Tryck
Org.nr: 556974-0425
Företagsform: Aktiebolag