Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Thermokon-Danelko Elektronik AB

"Bolaget skall driva försäljning av elektroniska apparater och komponenter främst mätinstrument, omvandlare, positionsutrustning samt givare för temp-tryck-nivå-position-kraft samt därmed förenlig verksmhet."
Finns i branscher på Wedoo: Tryck
Org.nr: 556234-9703
Företagsform: Aktiebolag