Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Luleå

Filmpool Nord AB
Org.nr: 556529-8790
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsver ...
Investment & Holding Nordic AB
Org.nr: 556878-9571
Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidra med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom tjänstesektorn, förmedla aktier i bolag kring innovati ...
V Åström Holding AB
Org.nr: 556876-7791
Handel och ägande av värdepapper. Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidraga med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom tjänstesektorn, fö ...
Veridale AB
Org.nr: 556898-0626
Bolaget ska äga och förvalta riskkapital samt placera i näringsbetingade och kapitalplacerade innehav och bedriva konsultverksamhet inom management samt därmed förenlig verksamhet.