Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Borås

KeFem Handelsvaror HB
Org.nr: 969762-2471
Handel med varor som nya och begagnade bilar och reservdelar, förbrukningsmaterial: mat, hårdvara (toner, trummor, bläck) för kopieringsmaskin och skrivare. Hushållsapparater (nya och begagnade), främst till Nigeria.
Kornhags Bil AB
Org.nr: 556269-2854
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar och biltillbehör, båtar och båttillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
L-Dent AB
Org.nr: 556444-2852
Bolaget skall bedriva tandvård, kursverksamhet inom tandvård, försäljning av dentalmaterial och projektering av tandläkare- mottagningar samt inköp av bilar, främst veteranbilar och reservdelar ävensom idka idka annan dä ...
Lucky number 8 AB
Org.nr: 556854-4794
Import och försäljning av bildelar.
Lugnets MC Center AB
Org.nr: 556163-1507
Bolaget skall bedriva försäljning och reparationer av motorcyklar, cyklar och fritidsartiklar och uthyrning av lokal och därmed förenlig verksamhet.
Mc Team 1 Borås HB
Org.nr: 969733-2410
Mc verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Media Markt Borås TV-Hifi-Elektro AB
Org.nr: 556798-5931
Bolaget ska såväl i grossist- som i detaljhandelsled, köpa och sälja, importera och exportera mjuk- och hårdvara för datorer, elektronik och elektronisk utrustning, särskilt inom hi-fi, fotografering, video och ljud, sam ...
Mobelli AB
Org.nr: 556685-6554
Aktiebolaget ska bedriva handel med textila industriprodukter och konsultverksamhet inom rådgivning, detta avser i första hand rådgivning inom import och marknadsföring.
N.Wallgren AB
Org.nr: 556566-2490
Bolagets främsta verksamhet ska vara konsultationer inom skogsnäringen. Bolaget ska även bedriva handel och uthyrningsverksamhet inom entreprenad- och jordbruksmaskiner, lagerverksamhet, äga och förvalta fast egendom och ...
Pro-Imp AB
Org.nr: 556478-3412
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av bil- och motor- cykeltillbehör samt förvalta lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Qlean i Borås AB
Org.nr: 556749-8943
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av bilanknytna varor, bilvård, uthyrning av fordon och släpkärror, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Ramtech Sweden AB
Org.nr: 556732-3083
Bolaget ska bedriva industriservice och försäljning av reservdelar avseende textilmaskiner samt äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Recopart AB
Org.nr: 556663-6261
Bolaget skall utveckla och tillhandahålla programvara för handel med bilar och bildelar, bedriva demonteringsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även till ...
Speeding AB
Org.nr: 559006-4407
Aktiebolaget ska främst reparera bilar, hantera montering och försäljning av prestandahöjande delar till bilar, handel via internet med bilreservdelar, köp och försäljning av aktier, samt därmed förenlig verksamhet.
Speeding HB
Org.nr: 969743-8019
Montering och försäljning av prestandadelar till bilar.
Sten Thornadtsson HB
Org.nr: 916895-3041
Byggnadsarbeten. Service och reparationer av motorer.
STIBIX AB
Org.nr: 556572-7087
Bolaget skall bedriva försäljning av verktyg, maskiner, skyddskläder, motorfordon, båtar, datorer, resor och tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sunesson & Knutsson Borås AB
Org.nr: 556717-7315
Bolaget ska bedriva bensinstationsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Sunshineled AB
Org.nr: 556995-2087
Bolaget skall utveckla och konstruera fordonsbelysning samt importera och försälja fordonsbelysning och därmed förenlig verksamhet.
TLD Produkter AB
Org.nr: 556953-5015
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med fordonstillbehör och transportverksamhet och därmed förenlig verksamhet.