Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Borås

Appfix Sverige AB
Org.nr: 556980-6366
Företaget ska bedriva felsöknings och reparationsuppdrag av kommunikationsteknik så som mobiltelefoner och surfplattor. Import av reservdelar för mobil- och datautrustning. Samt handel så väl som e-handel med fast och lö ...
Atracco AB
Org.nr: 556130-4519
Bolaget ska bedriva demonteringsverksamhet, metodstudier inom bilreparationsfacket, handel med nya och begagnade reservdelar för fordon till privatpersoner och företag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka ann ...
Auto 7H i Borås AB
Org.nr: 556044-1254
Bolaget skall bedriva handel med bilar, reparation av bilar och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Auto 7H i Sandared Bil AB
Org.nr: 556795-6528
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av bilar, tillbehör och reservdelar samt utföra service i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Bockasjö i Borås HB
Org.nr: 969742-1155
Handel med begagnade presentartiklar, fordon, textilier, möbler.
Borås Bil Förvaltning AB
Org.nr: 556789-3531
Bolaget ska äga och förvalta rörelsedrivande dotterföretag, bedriva handel med fordon, reservdelar och service, utföra koncerngemensamma tjänster, förvalta fast och lös egendom bedriva restaurang- och cateringverksamhet, ...
Borås Bil Lastvagnar AB
Org.nr: 556044-5263
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon, reservdelar, fordonstillbehör, fritidsartiklar samt bedriva garage- och serviceverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borås Bil Personbilar AB
Org.nr: 556070-7183
Bolaget skall idka handel med motorfordon, reservdelar, fordonstillbehör, verkstadsutrustning och fritidsartiklar samt idka service,verkstads och garagerörelse idka därmed förenlig verksamhet.
Borås Biltvätt AB
Org.nr: 556865-1573
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva biltvätt- anläggning, handel med bensin, oljor och reservdelar jämte reparationsverkstad, bedriva detaljhandelsrörelse med daglig- varor samt äga och förvalta aktier och v ...
Carblaze AB
Org.nr: 556972-6044
Bolaget skall bedriva handel med begagnade bilar, försäljning av biltillbehör och reservdelar, samt utföra bilvård, därmed förenlig verksamhet.
Carteam i Borås AB
Org.nr: 556648-3193
Bolaget skall bedriva handel med begagnade bilar, försäljning av biltillbehör och reservdelar, utföra service och reparationer, uthyrning av bilar och transportmedel och därmed förenlig verksamhet.
cici bygg AB
Org.nr: 559024-1740
Rivning, renovering, ombyggnad, städning, renhållning, flytt, transport. Försäljning av byggmaskiner, försäljning av reservdelar. Försäljning av konkursbon. Försäljning av begagnade inventarier. Försäljning av olja, hydr ...
Fordonsteknik i Borås AB
Org.nr: 556643-8379
Bolaget skall bedriva handel med bilar, verkstadsrörelse och reservdelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Föreningstjänst i Sverige AB
Org.nr: 556657-6368
Bolaget ska bedriva tjänster till svensk föreningsliv inom media och IT-teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Go by el AB
Org.nr: 556920-6823
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av elfordon med därtill hörande tillbehör, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Hemtex AB
Org.nr: 556132-7056
Bolaget ska direkt och indirekt inom ett franchisesystem bedriva handel med inredningsprodukter för hem och offentlig miljö i Sverige och på utvalda exportmarknader samt äga och förvalta dotterbolag.
Hjultomtens Däckservice HB
Org.nr: 916568-2270
Bildemontering samt försäljning av begagnade bildelar m m.
Hulta Bil & MC Service HB
Org.nr: 969712-0120
Bolaget skall bedriva reparations- och serviceverksamhet inom fordonsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
J M Stoftteknik AB
Org.nr: 556445-2539
Bolaget skall bestå av service av stoftavskiljningsanläggningar, försäljning av reservdelar, emissionsmätningar, serviceinspektioner, konsultverksamhet, leveranser av rökgasrenings- och stoftreningsanläggningar inom vent ...
Joakim Hansson Support Sweden AB
Org.nr: 556972-2258
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med reparationer och försäljning av fjädring och hydraulik samt uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.