Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Växjö

34U Consulting AB
Org.nr: 556811-1024
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, telekommunikation och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet.
Adekvat Finans i Småland AB
Org.nr: 556829-7211
Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet, factoring, köp av fordringar och fakturaköp utan att bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297). Därutöver ska bolaget bedriva ver ...
Affärsutveckling Christer Nilsson AB
Org.nr: 556542-3935
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom. Köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, elektronik-, kontors-, grafiska-, bil-, båt- och fritidsindustrin ...
Affärsutveckling Syd AB
Org.nr: 556174-1967
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsult- verksamhet inom ekonomi och redovisning, handel med värdepapper, investeringar i olje- och gasanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
AXL Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556535-3421
Bolaget skall bedriva teknisk samt ekonomisk förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, fastighetsutveckling samt redovisning samt handel och förvaltning av värdepapper sa ...
Bokhållare Horns HB
Org.nr: 969686-9545
Konsultuppdrag inom logistik och trädgårdsodling. Bokföring, redovisning, fakturering, löneadministration.
business advising atl AB
Org.nr: 556690-7662
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultation inom ekonomi, redovisning, skatt och juridik, äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Butiksekonomerna i Växjö AB
Org.nr: 556880-6516
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, förvaltng och handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Coldarra AB
Org.nr: 556971-9478
Bolaget skapar forum för förmedling av konsulter och hjälper till med administrationsarbetet samt bedriva bokföring, redovisning och ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Confido Redovisning AB
Org.nr: 556436-4098
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Consilia Redovisning och Revision AB
Org.nr: 556558-6517
Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet och ekonomisk rådgivning, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Crambell AB
Org.nr: 556712-9548
Bolaget ska bedriva rådgivning inom redovisning, skatte och familjerätt. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DELANCA International AB
Org.nr: 556757-4941
Bolaget ska bedriva internationell handel med personbilar, andra fordon samt reservdelar för fordon. Bedriva handel med kontorsmaskiner, textil- och konfektionsvaror, sport- och fritidsartiklar, presentartiklar, kosmetik ...
Ekonomi och Juridik Merit Växjö AB
Org.nr: 556813-0545
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillhandahållande av administrativa tjänster och lokaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomibyrån R. Svensson AB
Org.nr: 556494-9120
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet idka revision, redovisning, ekonomisk konsultation, lärarverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
EkonomiPartner Olle Andersson AB
Org.nr: 556899-2787
Ekonomiska konsultation inom redovisning, bokslut, IT och affärssystem, projektstyrning, samt därmed förenlig verksamhet.
Emrikssons Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556727-9863
Bolaget ska bedriva fakturering, redovisning, bokslut och deklarationer åt företag och privatpersoner. Dessutom utbildningsverksamhet inom ekonomiområdet samt personaluthyrning till företag inom IT-sektorn.
FB Redovisning i Växjö AB
Org.nr: 556432-6873
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget skall utföra redovisningstjänster och ge företagsekonomisk konsultation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Green Economy i Växjö AB
Org.nr: 556836-0621
konsultverksamhet inom redovisning och därmed förenlig verksamhet.
HRP Ekonomi AB
Org.nr: 556810-0167
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt förvaltning av aktier och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet