Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Adekvat Finans i Småland AB

"Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet, factoring, köp av fordringar och fakturaköp utan att bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297). Därutöver ska bolaget bedriva verksamhet inom administrativa tjänster, påminnelseservice, redovisning, konsultationer inom företagsekonomi samt äga och förvalta aktier, värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Factoring - Redovisning
Org.nr: 556829-7211
Företagsform: Aktiebolag