Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Vallentuna

Accomp i Stockholm AB
Org.nr: 559004-3104
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och konsultation inom management samt handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Adaktus Revision AB
Org.nr: 556597-2600
Bolaget skall bedriva konsultationer och tjänster inom redovisning, ekonomi, juridik och skatter och förenlig verksamhet.
Adaktus Revision Konsult AB
Org.nr: 556421-3931
Föremålet för bolagets verksamhet är tjänster och konsultationer inom redovisning, juridik, skatter, revision, bygg, trädgård, catering, restaurang, hästverksamhet samt förvaltning och handel med fast egendom och förvalt ...
AfLasta AB
Org.nr: 556974-2157
Konsultverksamhet avseende företags organisation och redovisning.
Benckert & Saarikoski HB
Org.nr: 969740-9143
Bolaget ska bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomi- och kvalitetsstyrning, organisation samt café och catering och därmed förenlig verksamhet.
Björnfot Ekonomikonsult AB
Org.nr: 559005-9423
Aktiebolaget ska äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom, utföra tjänster inom redovisning och bokföring samt bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation.
Conta Consult AB
Org.nr: 556883-9780
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt övrig administration.
D-Krafter HB
Org.nr: 969756-1562
Bygg- och byggreparationer, städ och övriga hushållstjänster, bud- och godstransporter, handel med bygg- och städmaterial, förvaltning av fastigheter, bokföring och redovisning, handel med aktier och värdepapper samt övr ...
Djurgården Redovisning & Ekonomi AB
Org.nr: 556728-9532
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom områdena redovisning, beskattning och ekonomi inklusive bolagsbildningar och bolagsavvecklingar samt tjänster inom IT området i form av produktion, upplåtelse, drif ...
Ekskogens Redovisning AB
Org.nr: 556808-3637
Bolaget utför bokföring, bokslut samt deklarationer åt större och mindre företag.
Elmbro & Tibbling Ekonomikonsulter AB
Org.nr: 556842-9053
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, informationsteknologi och digital bildbehandling samt därtill förenlig verksamhet.
ementrion AB
Org.nr: 556728-9813
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och handel med produkter inom media, IT och redovisning, bedriva handel med aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Ewa & Mats Thorin AB
Org.nr: 556034-8376
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, marknadsföring och hemelektronikbranschen med därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Exakt Redovisning Stockholm AB
Org.nr: 556495-1787
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi, arbetsrättsliga frågor, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
FröMäklaren AB
Org.nr: 556674-8041
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, konsulttjänster inom pedagogik, försäljning, marknadsföring, redovisning och management samt bedriva värdepappershandel.
God Ekonomi Sverige AB
Org.nr: 556078-0909
Bolaget ska verka inom segmentet redovisningskonsulting med redovisning, bolags- och företagsutveckling, bokslut och deklarationsfrågor samt annan därmed förenlig verksamhet. I konceptet ligger även rådgivande konsultati ...
H J Ricciuti Ekonomi KB
Org.nr: 916639-0303
Bokföring, ekonomisk redovisning, deklarationer samt konsultationer inom ekonomi och redovisning.
Hacksta Ekonomi AB
Org.nr: 556258-6155
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: -bedriva verksamhet inom bokföring, redovisning, deklarationer och skatter. samt konsultationer i övriga ekonomiska och administrativa frågor. -äga och förvalta fast och lös egendom ...
HMR Redovisning AB
Org.nr: 556817-7942
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning, konsultation och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Höök Revision AB
Org.nr: 556835-3006
Bolaget ska bedriva yrkesmässig revision, rådgivning inom redovisning, beskattning och företagsekonomi samt äga andelar i revisionsföretag.