Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Märsta

A. Eklunds redovisning i Märsta AB
Org.nr: 556123-5044
Bolaget ska bedriva bokföring, redovisning, bokslut, konsultverksamhet inom tidigare nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Astle AB
Org.nr: 556836-7279
Företaget ska bedriva handel, tävling och uppfödning med travhästar, ekonomiska konsultationer inom redovisning och skatt, läkarverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bantler AB
Org.nr: 556887-0397
Konsultverksamhet inom redovisning, bokföring samt optometri. Fastighetsförvaltning, fotografering samt därmed förenlig verksamhet
Camemoro AB
Org.nr: 556252-1418
Aktiebolaget ska bedriva vvs-installationer samt redovisning och uthyrning av konsult inom ekonomi.
Christer Ekonomi AB
Org.nr: 559013-9985
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och finans och därmed förenlig verksamhet.
Dackman Redovisning AB
Org.nr: 556682-4958
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter, i anslutning till detta skall företaget även bedriva fastighetsvärdering och deklarationshjälp. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom redovisning, f ...
DanDro Group AB
Org.nr: 556999-9195
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag som tillhandahåller finansiella och juridiska tjänster såsom revision, redovisning, rådgivning, samt därmed förenlig verksamh ...
EF Affärspartner AB
Org.nr: 556888-6278
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomi, redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisningshandlingar, deklarationer, övriga konsultationer och tjänster inom det kamerala och skatterättsliga området samt därmed för ...
Ekilla Ekonomikonsulter AB
Org.nr: 556330-2248
Bolaget skall bedriva konsulttjänster i redovisning, administration, löner och skattefrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Hernvall Redovisning AB
Org.nr: 556825-1002
Bolaget skall bedriva redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Kenli AB
Org.nr: 556882-5177
Redovisning och bokföring, samt försäljning av näringsprodukter.
Kristallsjön AB
Org.nr: 556516-3655
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Lasse Tapper AB
Org.nr: 556817-1945
Bolaget skall bedriva förmedling, försäljning och förvaltning av bostäder och fastigheter, transportverksamhet, konsultationer inom redovisning samt bedriva hästsportverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Nedergården Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556832-0484
Konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgovning
NIMBUS CONSULT B & B HANDELSBOLAG
Org.nr: 916626-2437
KONSULTVERKSAMHET INOM REDOVISNING, EKONOMI OCH ADMINISTRATION, FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER SAMT HANDEL MED KONTORSMATERIAL, TEXTILIER, METALLER, HUSHÅLLSMASKINER OCH AKTIER
PS2B Management AB
Org.nr: 556584-5962
Bolaget skall bedriva organisationsutveckling, ekonomisk redovisning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva projektledning och projektutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
RC Redovisning AB
Org.nr: 556760-0795
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara bokföring och ekonomiska konsultationer.
Redovisningshörnan i Märsta AB
Org.nr: 556551-7983
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, bokslut, konsultverksamhet inom tidigare nämnda områden, discoteksverksamhet, förmedling av discjockey samt uthyrning av ljud- och ljusanläggningar samt därmed förenlig verks ...