Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Christer Ekonomi AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och finans och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 559013-9985
Företagsform: Aktiebolag