Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Märsta

A. Eklunds redovisning i Märsta AB
Org.nr: 556123-5044
Bolaget ska bedriva bokföring, redovisning, bokslut, konsultverksamhet inom tidigare nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
AB ZAQ Consulting
Org.nr: 556865-7828
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och affärsjuridik, utbildning, marknadsföring, entreprenörskap, rådgivning inom starta eget företag, aktietips och därmed förenlig verksamhet.
Balans & Resultat i Sigtuna AB
Org.nr: 556598-2443
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverskamhet och ekonomisk konsultation samt äga och förvalta fastigheter.
Bantler AB
Org.nr: 556887-0397
Konsultverksamhet inom redovisning, bokföring samt optometri. Fastighetsförvaltning, fotografering samt därmed förenlig verksamhet
C. S. Imporia KB
Org.nr: 969763-3254
Köp' Förvaltning' Uthyrning av hus och lägenheter i och utanför Sverige. Bokföringstjänster till mindre företag. Uthyrning av hästtransporter.
Cederbom Ekonomikonsulter AB
Org.nr: 556946-4687
Att ta hand om hela eller delar av ekonomifunktionen hos små och medelstora företag så som bokföring, fakturering, löner, deklarationer, bokslut, årsredovisningar samt ger dem kvalificerade konsultationer inom motsvarand ...
Christer Ekonomi AB
Org.nr: 559013-9985
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och finans och därmed förenlig verksamhet.
Dackman Redovisning AB
Org.nr: 556682-4958
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter, i anslutning till detta skall företaget även bedriva fastighetsvärdering och deklarationshjälp. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom redovisning, f ...
DanDro Consulting AB
Org.nr: 556863-4181
Bolaget ska tillhandahålla redovisnings, konsultations och rådgivningstjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier, bolag, bolagsandelar samt därmed förenlig verksamhet.
Dinagaten Förvaltning AB
Org.nr: 556295-0179
Bolaget skall förvalta egna ägarintressen i andra bolag. Bolaget skall genom ett aktivt agerande stödja utvecklingen i dessa intressebolag. Bolaget skall dessutom för egen räkning investera i andra värdepapper.
EF Affärspartner AB
Org.nr: 556888-6278
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ekonomi, redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisningshandlingar, deklarationer, övriga konsultationer och tjänster inom det kamerala och skatterättsliga området samt därmed för ...
Ekilla Ekonomikonsulter AB
Org.nr: 556330-2248
Bolaget skall bedriva konsulttjänster i redovisning, administration, löner och skattefrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Govani Works AB
Org.nr: 559036-9715
Bolaget ska bedriva översättning, tolkning, försäljning, och publicering av olika typer av material, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare erbjuda rådgivning, konsultverksamhet, utbildningar och föreläsninga ...
Grönquist Ekonomipartner AB
Org.nr: 556242-8440
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultation, bokföring, förvaltning, handel med aktier och andra värdepapper, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Helteco AB
Org.nr: 556419-5948
Bolaget skall förvalta värdepapper och bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsledning, administration och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hernvall Redovisning AB
Org.nr: 556825-1002
Bolaget skall bedriva redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Nedergården Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556832-0484
Konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgovning
Nedergården Entreprenad AB
Org.nr: 556566-3613
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet samt entreprenadverksamhet inom byggnads och vägunderhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Parlington House finances and law AB
Org.nr: 556623-4315
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom företagsekonomi och juridik samt kapital- och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
PS2B Management AB
Org.nr: 556584-5962
Bolaget skall bedriva organisationsutveckling, ekonomisk redovisning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva projektledning och projektutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.