Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

DanDro Group AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag som tillhandahåller finansiella och juridiska tjänster såsom revision, redovisning, rådgivning, samt därmed förenlig verksamhet, samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Konsult - Marknadsföring - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556999-9195
Företagsform: Aktiebolag