Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Märsta

DanDro Group AB
Org.nr: 556999-9195
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag som tillhandahåller finansiella och juridiska tjänster såsom revision, redovisning, rådgivning, samt därmed förenlig verksamh ...
Ekilla Ekonomikonsulter AB
Org.nr: 556330-2248
Bolaget skall bedriva konsulttjänster i redovisning, administration, löner och skattefrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Emineo AB
Org.nr: 556680-9637
Bolaget skall bedriva drift, administration och utvecking av IT system, konsult-, program- och tjänsteförsäljning samt utbildning inom IT system samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ex Ante Consulting HB
Org.nr: 969658-7709
Konsultverksamhet inom ekonomi och administration, flygbranschen, samt viss fotoverksamhet.
Fraktkompetens i Sverige AB
Org.nr: 556701-1043
Bolaget skall erbjuda marknaden professionell personal avseende spedition och frakttjänster, proaktiv bevakning och uppföljning av transporter, reklamationer samt fakturahantering, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolag ...
Govani Works AB
Org.nr: 559036-9715
Bolaget ska bedriva översättning, tolkning, försäljning, och publicering av olika typer av material, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare erbjuda rådgivning, konsultverksamhet, utbildningar och föreläsninga ...
Helteco AB
Org.nr: 556419-5948
Bolaget skall förvalta värdepapper och bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsledning, administration och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nakatomi AB
Org.nr: 556596-3013
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, konsulterande verksamhet inom planering, administration och organisation huvudsakligen för hotell- och restaurangbransc- hen samt idka hotell- och ...
NIMBUS CONSULT B & B HANDELSBOLAG
Org.nr: 916626-2437
KONSULTVERKSAMHET INOM REDOVISNING, EKONOMI OCH ADMINISTRATION, FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER SAMT HANDEL MED KONTORSMATERIAL, TEXTILIER, METALLER, HUSHÅLLSMASKINER OCH AKTIER
SAMCAS Företagspartner HB
Org.nr: 969616-7593
Bolaget skall vara tjänsteföretag som säljer utbildning samt tjänster inom administration och ekonomi.
Firma SJÖBERG, ANN-MARI
Org.nr: 380825-XXXX
Trollgläntan AB
Org.nr: 556351-0402
Försäljning av tjänster inom administration, bokföring och verksamhetsutveckling.
Wenker Holding AB
Org.nr: 556896-8332
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter. Bolaget ska bedriva konsultation inom friskvård och akupunktur samt sälja friskvårdsprodukter. Bolaget ska även bedriva konsultation inom administration och redovisningstjän ...