Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Kalmar

A & P Roosling AB
Org.nr: 556466-1303
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning och ekonomisk rådgivning, redovisning, bokslut, deklarationer, handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kalmar Företagsekonomiska Byrå
Org.nr: 556333-3953
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, ekonomiska konsultationer, värdepappersförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Ekonomikonsult Sverige AB
Org.nr: 556194-4280
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultverksamhet innefattande löpande redovisning, försäljning av administrativa tjänster via Internet, äga och förvalta travhästar, värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig ...
Aldebaran Säkerhetscenter AB
Org.nr: 556474-2731
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av elektronisk larm- och säkerhetsutrustning för i första hand den svenska marknaden och konsultverksamhet inom management samt organisationsutveckling'-avveckl ...
Alfa Företagstjänst KB
Org.nr: 969764-3857
Bedriva administration och redovisning av klienters bokförings- material, löneadministration, bokslut och årsredovisning och förenlig verksamhet.
Almhedens Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556086-2319
Bolaget skall driva revision, redovisning samt idka därmed förenlig verksmahet.
bookkeeper sweden AB
Org.nr: 556991-9417
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
BoService Sydost AB
Org.nr: 556448-7378
Bolaget skall förmedla koncept, tjänster och produkter inom media, affärsutveckling, telemarketing och redovisning till företag i tjänstesektorn samt uthyrning, tillsyn, byggservice, fastighetsskötsel och städning till p ...
Brigbys AB
Org.nr: 556430-3799
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, ägande och förvaltning av värdepapper och fastig- heter, import, export samt grossistförsäljning av leksaker och presentartiklar samt därmed förenlig ve ...
Brixin Redovisning AB
Org.nr: 556677-3437
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, utbildning inom data och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
countius AB
Org.nr: 559010-6786
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom affärsområden så som redovisning, administration och projektledning.
Cubo AB
Org.nr: 556725-8768
Bolaget skall erbjuda tjänster såsom verksamhetsstyrning, redovisning och skatteplanering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget åtar sig dessutom styrelseuppdrag.
Ekonomibyrån Jord & Skog AB
Org.nr: 556442-1427
Bolaget skall utföra redovisning och konsultationer i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Faktura Online Norr KB
Org.nr: 969767-5990
Finansiella stödtjänster, redovisning, fakturatjänster.
Frison i Kalmar HB
Org.nr: 969768-9132
Konsultverksamhet inom webb och systemutveckling. Försäljning av tillbehör inom bilbranschen. Redovisning och administrativa tjänster, äga och förvalta fastigheter.
HS Revision AB
Org.nr: 556745-9101
Bolaget ska bedriva revision, redovisning och därmed tillhörande konsultationer.
K 10 Redovisning i Kalmar AB
Org.nr: 556223-0077
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, redovisning, bokslut, deklarationer, handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
K10 Redovisning HB
Org.nr: 969763-1704
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration samt företagsutveckling.
K12 Redovisning i Kalmar AB
Org.nr: 556779-9258
Aktiebolaget ska bedriva ekonomisk rådgivning, redovisningskonsultationer, samt uthyrning av personal inom ekonomi och personaladministration.
Kalmarsunds Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556925-6943
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisningar, ekonomisk konsultation, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.