Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kalmarsunds Ekonomikonsult AB

"Aktiebolaget ska bedriva redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisningar, ekonomisk konsultation, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning
Org.nr: 556925-6943
Företagsform: Aktiebolag