Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Gävle

Gästrike Revision och Ekonomisk Rådgivning AB
Org.nr: 556357-2733
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, ekonomisk rådgivning, datakonsultationer, redovisning, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gävle Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556465-6717
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva bokföring, redovisning, löneadministration och konsultverkamhet inom redovisning, organisation och strategi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga o ...
Gävle Fusion & Administration 18 AB
Org.nr: 556946-8183
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom administration, ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Fusion & Administration 19 AB
Org.nr: 556734-2265
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom administration, ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Fusion & Administration 20 AB
Org.nr: 556674-7159
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom administration, ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Fusion & Administration 21 AB
Org.nr: 556773-9841
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom administration, ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Hammarbäcks Redovisning AB
Org.nr: 556828-5695
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi såsom bokföring, löner, fakturering och administration.
Heaster Produktion & Administration AB
Org.nr: 556318-2004
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult- entreprenad- verksamhet inom nöjesbranschen, ekonomi, redovisning och administration och därmed förenlig verksamhet.
ired redovisning & utbildning AB
Org.nr: 556999-4147
Bolaget ska bedriva konsultationer inom redovisning och ekonomi, utbildningsverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kron Utveckling AB
Org.nr: 556338-4543
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt för uppdragsgivares räkning bedriva affärsutveckling för nya verksamheter liksom ekonomisk rådgivning, bokföring och redovisning samt att driva handel med m ...
KS Konsult Karin Sarstedt AB
Org.nr: 556479-4583
Bolaget skall bedriva framställning av illustrationer, layout och original inom reklambranschen samt redovisning och kamerala tjänster samt köp, försäljning och förvaltning av fast egendom och värdehandlingar och därmed ...
Lennart Mickelsson Inredningar AB
Org.nr: 556429-2182
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av inredningar till personalrum för stålindustrier, byggnadsentreprenörer, barnstugor och skolor samt därmed förenlig verksamhet samt utbildning, utredning, utvärdering, ...
Ljunggren i Gävle AB
Org.nr: 556459-8513
Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet (ej försäkringsmäkleri) samt företagskonsultverksamhet, bokföring och redovisning.
MBelin Ekonomiservice AB
Org.nr: 556853-6873
Erbjuda ekonomiska tjänster till små företag och privatpersoner, såsom löpande redovisning, bokslut och deklarationer.Även uthyrning av personal.
ML Redovisning Gävle AB
Org.nr: 559009-8371
Redovisning och ekonomisk rådgivning
Montus Invest AB
Org.nr: 556906-0311
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och igångsättande av nya företag samt företagsrådgivning och utförande av redovisning, bokslut, import av konsumentvaror inom livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Moosebox Cloud Computing AB
Org.nr: 556894-8623
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva teknikutveckling, teknisk konsultverksamhet och förvaltning av teknologi inom redovisningsbranschen samt erbjuda konsulttjänster och coachning relaterat till r ...
N2YOU Controllers AB
Org.nr: 559024-2516
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, ekonomistyrning, skatt, affärsrådgivning, verksamhetsutveckling, affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet.
Norrek KB
Org.nr: 969603-1773
Konsultuppdrag inom ekonomi, finansiering och redovisning samt försäljning av dataprogram.
Närkestjärnan ekonomi AB
Org.nr: 556708-7886
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, revision, ekonomisk konsultation, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.