Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Gävle

ABT Holding AB
Org.nr: 556638-3294
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, ekonomisk konsultation, redovisning, utbildning, handel med fast egendom och lös egendom företrädesvis konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Administrativ ekonomi i Gävle AB
Org.nr: 556542-9775
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och utbildning inom ekonomi och redovisning samt utveckling av administrativa lösningar. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet inom musikproduktion, evenemang och catering ...
AKG Lift & Design AB
Org.nr: 556952-5818
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med ny-, till- och ombyggnationer, reparationer, service och konsultationer inom området hissar och portar, konsultationer inom IT-branschen, ekonomiska tjänster, redovisning och bokfö ...
AL Redovisning & Utbildning i Gävle AB
Org.nr: 559009-2150
Hjälpa företag och föreningar med den löpande bokföringen samt därmed förenlig verksamhet.
ANDERBERG EKONOMIKONSULT I GÄVLE AB
Org.nr: 556429-1655
Bolaget skall bedriva tjänster avseende redovisning, bokföring, skatter, bokslut, äga och förvalta värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bollhavet AB
Org.nr: 556849-6649
Bolaget ska bedriva handel med sportprodukter, konsultverksamhet inom redovisning och management samt handel med värdepapper.
Boxx AB
Org.nr: 556601-8148
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom administration, företagsledning samt redovisning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Börje Eriksson Redovisning Eftr HB
Org.nr: 916951-8850
Bokföringstjänster.
Cellica AB
Org.nr: 556808-3017
Konsultverksamhet och rådgivning inom ekonomi, redovisning och spel via internet för företag och privatpersoner, försäljning av licenser och kringutrustning till data samt därmed förenlig verksamhet.
CXI Studios AB
Org.nr: 556943-0514
Aktiebolaget ska bedriva ljud och bild produktion, IT och webdesign, redovisning, förlag, samt därmed förenlig verksamhet.
Dicerto Revision AB
Org.nr: 556861-6964
Företaget skall bedriva revision, redovisning, konsultationer inom ekonomi och skatt samt äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Effektiv Redovisning i Gävle AB
Org.nr: 556902-4465
Bokföring, redovisning och övriga administrativa tjänster.
Ganeko HB
Org.nr: 916586-2849
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning, Import och försäljning av kontors-, reklam- och presentartiklar samt reklamtryck på dessa. Handel med värdepapper.
Gefle-z redovisning AB
Org.nr: 556778-6636
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisningsbyråverksamhet med därmed förenlig verksamhet samt köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Äga andelar i travhästa ...
GefleRevisorerna AB
Org.nr: 556800-2124
Bolaget ska bedriva revisionsverksamhet, ekonomisk konsultation, redovisning, utbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
GEREDO, Gefle Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556719-0029
Bolaget ska arbeta med redovisning, ekonomiutbildning och skattekonsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Geting El & Installation i Åre AB
Org.nr: 556454-7270
Bolaget skall bedriva service och installation av nya och befintliga, offentliga och privata, el-anläggningar och därmed förenlig verksamhet. Även ekonomiarbete, såsom redovisning, bokslut, deklarationer, samt ekonomisk ...
GMC Redovisning AB
Org.nr: 556373-1297
Bolaget skall bedriva skriv- och bokföringsuppdrag.
GREAB Gävle Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556367-7953
Bolaget skall bedriva verksamhet inom revision, redovisning och databehandling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Greennote AB
Org.nr: 556854-7466
Bolaget skall bedriva tjänster inom redovisning och bokföring.