Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Bjärred

AB KÅ Nilsson RKB
Org.nr: 556706-1337
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, företagsledning och därmed förenlig verksamhet.
C.C.E. Consulting AB
Org.nr: 556892-6231
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk styrning samt därmed förenlig verksamhet.
Chris Ann Nilsson Ekonomi AB
Org.nr: 556849-6672
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, bokföring, skatter, bokslut.
Christina Gabrielsson Seniorkonsult AB
Org.nr: 556229-9775
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och beskattning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Heimla AB
Org.nr: 556993-8821
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi.
Ekoplan Företagskonsult AB
Org.nr: 556217-0679
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk planering samt därmed förenlig verksamhet, liksom förvaltning av fast och lös egendom.
Helén Bondessons Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556930-3398
Aktiebolaget ska bedriva bokföring, redovisning och deklarationer.
Herbariet i Malmö AB
Org.nr: 556243-8480
Bolaget skall bedriva bokföring och redovisning, äga och förvalta fast egendom, bedriva uthyrning och leasing av maskiner och inventarier inom byggnads-, verkstads-, data-, elektronik-, kontors-, bil-, båt- och fotoindus ...
IngCa Consulting AB
Org.nr: 559013-7708
Konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, skatteplanering och budgetering inom detaljhandeln.
Insight Ekonomikonsult i Malmö AB
Org.nr: 556383-5395
Bolaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom ekonomiområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
LJUNG & WINBLADH HB
Org.nr: 916775-2154
ARKITEKT-, DESIGN- OCH INREDNINGSVERKSAMHET SAMT KONSULT INOM EKONOMI, REDOVISNING OCH SKATTER.
Oppti Redovisning AB
Org.nr: 556854-7367
Redovisningsbyrå, konsultjänster inom redovisning.
P&O Falkman AB
Org.nr: 556419-8678
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Palmqvist Redovisningskonsult HB
Org.nr: 969746-4072
Konsultverksamhet inom redovisning.
Provama AB
Org.nr: 556943-9341
Företaget ska erbjuda ekonomisk rådgivning, redovisning och bokföring samt bedriva handel med värdepapper.
Redovisningsservice D Andersson AB
Org.nr: 556743-9301
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Refinum AB
Org.nr: 556673-8133
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt där tillhöriga områden samt direkt eller genom rörelsedrivande dotterbolag äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra vär ...
Shako Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556780-4082
Bokföring och redovisning.
Zimmerblad Konsult Handelsbolag
Org.nr: 969601-2799
Konsultverksamhet inom redovisning.