Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Refinum AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt där tillhöriga områden samt direkt eller genom rörelsedrivande dotterbolag äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556673-8133
Företagsform: Aktiebolag