Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Bjärred

AB KÅ Nilsson RKB
Org.nr: 556706-1337
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, företagsledning och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Cikab
Org.nr: 556092-8177
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, handel med konst och andra investeringsföremål av samlarkaraktär såsom antikviteter, frimärken o. dyl. Arrangera fest, serverings-, marknads- och utskänkningsverksamhet, ...
CapTeam AB
Org.nr: 556671-2484
Bolagets verksamhet är att bedriva handel och uthyrning med datorer och programvaror, likaså utbildning, service och seminariumverksamhet inom databranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Chris Ann Nilsson Ekonomi AB
Org.nr: 556849-6672
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, bokföring, skatter, bokslut.
Christina Gabrielsson Seniorkonsult AB
Org.nr: 556229-9775
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och beskattning samt därmed förenlig verksamhet.
Complana AB
Org.nr: 556672-0776
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt programvaruutveckling inom Competence Management Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet samt ekonomisk och juridisk konsultation Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltni ...
Dartina AB
Org.nr: 556414-1272
Bolaget ska bedriva ekonomikonsultverksamhet.
EKONOMI-DATA K. OLSSONS REDOVISNINGSBYRÅ HB
Org.nr: 916545-7111
REDOVISNINGSBYRÅ, DATABEHANDLING OCH UTHYRNING AV DATORER SAMT INVENTARIER.
Ekonomikammaren AB
Org.nr: 556365-0158
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom ekonomiområdet, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikonsult Heimla AB
Org.nr: 556993-8821
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi.
Ekoplan Företagskonsult AB
Org.nr: 556217-0679
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomisk planering samt därmed förenlig verksamhet, liksom förvaltning av fast och lös egendom.
Godiva AB
Org.nr: 556498-5553
Aktiebolaget ska bedriva trav- och galoppsport med inriktning på tävlingar, ekonomisk rådgivning, handel med fast egendom, byggverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Helén Bondessons Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556930-3398
Aktiebolaget ska bedriva bokföring, redovisning och deklarationer.
Insight Ekonomikonsult i Malmö AB
Org.nr: 556383-5395
Bolaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom ekonomiområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Interim Consulting HF AB
Org.nr: 556910-4325
Konsultverksamhet inom ekonomi och teknik.
Kunos Finanskonsult AB
Org.nr: 559020-9861
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans, juridik och management samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Oppti Redovisning AB
Org.nr: 556854-7367
Redovisningsbyrå, konsultjänster inom redovisning.
P F Perssons Konsult & Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556348-4053
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet, konsultverksamhet inom ovan nämnda område, idka handel med värdepapper och konst samt äga och förvalta hyres- och jordbruksfastigheter ävensom idka därmed förenlig verksa ...
P&O Falkman AB
Org.nr: 556419-8678
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Provama AB
Org.nr: 556943-9341
Företaget ska erbjuda ekonomisk rådgivning, redovisning och bokföring samt bedriva handel med värdepapper.