Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Herbariet i Malmö AB

"Bolaget skall bedriva bokföring och redovisning, äga och förvalta fast egendom, bedriva uthyrning och leasing av maskiner och inventarier inom byggnads-, verkstads-, data-, elektronik-, kontors-, bil-, båt- och fotoindustrin, förmedling av bolag och fastighe ter, finansieringsverkamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse, finansiering och distribution av filmproduktion och filmrättigheter, vidare verksamhet innefattande konsultationer avseende investering och finan siering samt egen investeringsverksamhet dels i fast egendom, dels lös egendom avseende värdepapper och konst och i övrigt inom bil-, båt- och fotoindustrin, bedriva handel, företrädesvis med fordringsrätter, andra värdepapper, patenträtter, fordon och and ra handelsvaror inom byggnads-, verkstads-, data-, elektronik-, kontors-, bil-, båt- och fotoindustrin samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bildelar - Data - Distribution - Förmedling - Konst - Redovisning - Reservdelar
Org.nr: 556243-8480
Företagsform: Aktiebolag