Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Höllviken

A & O Kompetens KB
Org.nr: 969770-4584
Kommanditbolaget skall syssla med personaluthyrning samt rådgivning inom nöjesbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Accountingservice Karin Nässel AB
Org.nr: 556862-7227
Konsulttjänster inom ekonomi och redovisning. Löpande redovisning, bokslut, deklarationer, personal, löner, rådgivning och därmed förenliga tjänster.
Anita Skoglund Kommunikation AB
Org.nr: 556984-7311
Företaget ska sälja konsulttjänster inom kommunikation och PR, såsom rådgivning, utbildning, projektledning, samt genomföra aktiviteter kopplade till kommunikation och PR.
Bollplanket AB
Org.nr: 556358-6097
Bolaget ska bedriva rådgivning inom finansiella tjänster, dock ej sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse. Dessutom ska bolaget bedriva rådgivningsverksamhet inom områdena ekonomi, im ...
CARE.OM HB
Org.nr: 969765-8392
Bolaget skall bedriva kosmetisk vård, somatiska behandlingar, konsultation, rådgivning, bedömningar, kurser och föreläsningar, undervisning, handledning och därmed förenlig verksamhet.
Colligo Invest AB
Org.nr: 556711-0738
Bolaget skall idka finansiell rådgivning, placering och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Collogix AB
Org.nr: 556825-1267
Bolagets verksamhet ska bestå av vetenskapligt'tekniskt stöd, rådgivning och fortbildning inom kemi, farmaci, medicin och intilliggande ämnen, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Collum Försäkring AB
Org.nr: 559006-8556
Bolaget skall bedriva förmedling och beståndsvård av försäkring. Ekonomisk planering samt rådgivning till privatpersoner och företag.
Dyrken AB
Org.nr: 556231-6595
Bolaget skall handla med aktier förvalta annan lös egendom ävensom att förvalta fast egendom och att idka antikvitets- och konsthandel samt utföra konsultverksamhet inom finansiell rådgivning.
Elkonsult JLE AB
Org.nr: 556950-1173
Elkonsultverksamhet med teknisk rådgivning, projektledning, projektering, besiktning, kontroll, utredningar och ex- klassning med avseende på El- och teletekniska installationer samt hissanläggningar.
Forsiva AB
Org.nr: 556532-0206
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning och kapitalförvaltning, samt äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Grand Marketing Sweden AB
Org.nr: 556600-7802
Bolaget skall bedriva rådgivning och projektledning och produktion inom marknadsföring, internet, e-business och säljstöds- och kundvårdsprogram. Handel med värdepapper, äga fast egendom samt idka därmed förenlig verksam ...
Gustafson & Sjöblom AB
Org.nr: 556679-3955
Bolaget skall tillhandahålla juridiska och ekonomiska konsult- tjänster, juridisk och ekonomisk rådgivning, undervisnings- tjänster, juridisk och ekonomisk litteratur, redovisnings- tjänster, projektledningstjänster samt ...
Havsblick AB
Org.nr: 559032-8638
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomisk rådgivning och bokproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
HE Swede Invest AB
Org.nr: 556689-6774
Bolaget skall ägna sig åt att bedriva konsult- och affärsverksamhet inom fritid, energi och livsmedel, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Med fritid avses sälja jakt- och fisketurism såsom reso ...
HENSFELT - CONSULT HB
Org.nr: 916549-1912
Juridisk rådgivning. Rådgivning i IT-frågor.
Hjelm & Rohman AB
Org.nr: 556202-5600
Bolaget skall utöva industriell och finansiell rådgivning, köpa och sälja värdepapper samt handla med metaller och maskin- och transportutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Idéas Event AB
Org.nr: 556389-0960
Bolaget ska bedriva reklamproduktion och rådgivning i marknadsföringsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
InGreen AB
Org.nr: 556776-4930
Bolaget skall förvärva och förvalta aktier, utföra ledningstjänster och rådgivning åt dotterbolag, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Jagorstrand Design HB
Org.nr: 969774-5876
Trädgård- och inredningsdesign. Försäljning av produkter inom inredningsdesign, möbler och konst för inom- och utomhusbruk. Konsultation, så som rådgivning och inrednings- och trädgårds- uppdrag samt produktion av trädgå ...