Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Accountingservice Karin Nässel AB

"Konsulttjänster inom ekonomi och redovisning. Löpande redovisning, bokslut, deklarationer, personal, löner, rådgivning och därmed förenliga tjänster."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Konsulttjänster - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556862-7227
Företagsform: Aktiebolag