Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Höllviken

AB Riberssjö
Org.nr: 556701-8816
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter, konsulttjänster inom fastighetsområdet, handel med värdepapper, förlagsverksamhet, undervisning i kreativt skrivande, manus- granskning, utbildning inom hu ...
Accountingservice Karin Nässel AB
Org.nr: 556862-7227
Konsulttjänster inom ekonomi och redovisning. Löpande redovisning, bokslut, deklarationer, personal, löner, rådgivning och därmed förenliga tjänster.
Agilpartner AB
Org.nr: 556949-8867
IT-konsulttjänster för utveckling av programvara i system och produkter, med expertkompetens inom projektledning och utveckling av inbyggda system.
Akoustos AB
Org.nr: 556836-4821
Bolaget ska ägna sig åt att skapa och kommersiellt utveckla innovationer och immateriella rättigheter med särskild fokus på ljuddämpning, ljudkvalitet, vibrationer och därmed förenlig verksamhet, vilket från fall till fa ...
Amygdala Interactive AB
Org.nr: 556932-5144
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom teknisk utveckling och design av websidor, ägande och exploatering av websidor, strategi för Internetverksamhet samt erbjuda andra konsulttjänster inom Intern ...
Anita Skoglund Kommunikation AB
Org.nr: 556984-7311
Företaget ska sälja konsulttjänster inom kommunikation och PR, såsom rådgivning, utbildning, projektledning, samt genomföra aktiviteter kopplade till kommunikation och PR.
Brewnoise AB
Org.nr: 556997-4545
Att bedriva verksamhet runt begreppet bryggning. Idka handel med produkter för bryggning, brygga egna produkter, utbildning och konsulttjänster.
Carlsro Förvaltnings AB
Org.nr: 556782-8032
Bolaget ska sälja konsulttjänster inom telekom- och vindkrafts- sektorn. Även att äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cavalli Marketing AB
Org.nr: 556789-5882
Bolagets verksamhet ska bestå av reklambyråverksamhet och grafisk produktion samt konsulttjänster inom detta område. Onlineförsäljning av produkter till konsument inom häst, hund och relaterade marknader samt därmed före ...
CJH Förvaltning i Höllviken AB
Org.nr: 556969-1388
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och persnaluthyrning inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Core Competence Sweden AB
Org.nr: 556614-6220
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom företagsledning och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och värdepapper.
Cyber Relax Sweden AB
Org.nr: 556301-6319
Bolaget skall hålla föredrag och tillhandahålla utbildning och konsulttjänster inom Yoga och hälsoområdet. bedriva konsultverksamhet med matlagning, och receptframtagning, skriva artiklar och böcker om mat och resor, idk ...
Double Knight AB
Org.nr: 556924-1705
Bolaget skall utveckla programvara för försäljning via globala distributionskanaler samt utföra IT-konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.
Early Insight AB
Org.nr: 556971-1004
Bolaget ska ha som verksamhet att utföra konsulttjänster inom företagsutveckling, ekonomi, organisation och administration. Bolaget ska även bedriva utbildning i frågor med anknytning till verksamheten. Bolaget ska också ...
Entrability AB
Org.nr: 556817-3875
Bolaget skall bedriva konsulttjänster, utbildning och förmedling inom IT, affärsutveckling, projektledning och marknadsföring. Därutöver utveckling och försäljning av IT- program och IT-produkter.
Epcom AB
Org.nr: 556186-4025
Bolaget skall bedriva handel med elektronik, lämna konsulttjänster inom dataområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Exceedia AB
Org.nr: 556676-0756
BOlaget skall bedriva konsulttjänster inom strategi, ekonomi, utveckling och personaluthyrning, handel med värdepapper, handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Flippflopp Invest AB
Org.nr: 556940-3032
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsulttjänster inom management, trädgårdsdesign samt handel med växter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Form och Innehåll Media AO HB
Org.nr: 969772-1406
Producera och sälja redaktionellt- och marknadsföringsmaterial såsom film, bild och text. Ta fram media- och marknadsföringsstrategier , företrädesvis med inriktning på hemsidor och sociala medier. Konsulttjänster i medi ...
Frida Roos AB
Org.nr: 556839-5874
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster avseende inredning och företagsutveckling inom detaljhandeln och varuförsäljning inom detaljhandeln såsom kläder, inredning och blommor samt bedriva byggtjänster.