Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Göteborg

AB Wikner&Co QM
Org.nr: 556714-0826
Aktiebolagets verksamhet ska vara att genomföra kvalitetsmätningar, enkätundersökningar.
AckTech Affärsutveckling HB
Org.nr: 969693-3887
Konsultverksamhet. Agentur för: Fönstersystem. VVS-produkter. köksinredning. Plastemballage. Hygienartiklar. Förmedling av affärskontakter inom: Teknik. Jordbruksprodukter. Tjänster, agenturer inom: Patenterade fönstersy ...
Add 2 business AB
Org.nr: 556191-7195
Föremålet för bolagets verksamhet är arkitektur- och inredningsverksamhet, IT- och multimedia samt därmed förenlig verksamhet.
Addit Information & Research AB
Org.nr: 556319-4272
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom marknasundersökningar, marknadsstrategi, marknadsföring och telemarketing samt idka därmed förenlig verksamhet.
Agerlid Research AB
Org.nr: 556732-3075
Bolaget ska bedriva marknadsundersökningar och därmed förenlig verksamhet.
Avisit AB
Org.nr: 559023-6989
Vi gör kontroller gällande kundbemötande och kassasvinn.
Berg Insight AB
Org.nr: 556664-0149
Bolaget skall producera och marknadsföra produkter och tjänster inom affärsinformation, samt därmed förenlig verksamhet.
Berglund & Wiberg AB
Org.nr: 556469-3090
Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar och marknadsföringskonsultationer, utbildning inom ekonomi samt förvaltning och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
BID branschförening för interiör och design ek. för.
Org.nr: 769624-1376
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva frågor som ökar intresset för interiör och design.
Bilvision AB
Org.nr: 556652-4301
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förmedling av elektroniska informationstjänster främst bilregisteruppgifter samt att bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Brightvision AB
Org.nr: 556600-8842
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring med inriktning mot teknikföretag, samt därmed förenlig verksamhet.
Bullterrier AB
Org.nr: 556183-9563
Bolaget ska bedriva konsulting inom marknadsföring, marknadsinformation, utveckla nya affärsidéer, uppfödning samt tävlan med trav-, galopp- och ridhästar samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Byrå 21 AB
Org.nr: 559027-2463
Bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och kommunikation. Bolaget ska även bedriva marknadsanalyser, produktion av informationsmaterial redo för tryck, varumärkesbyggning och marknadsföringsstrategi, samt därmed f ...
C-Å Ahlqvist AB
Org.nr: 556545-3940
Bolaget ska försälja, importera och exportera sport-, fritids- och rehabiliteringsprodukter, utföra marknadsundersökningar och lämna rådgivning beträffande ovannämnda produkter och tjänster. Bolaget ska också bedriva tur ...
CEEOR AB
Org.nr: 556788-1585
Bolaget verksamhet är erbjuda elektronisk insamling av åsiktsdata och marknadsinformation via internet, farmakoekonomiska tjänster och analyser, utbildning inom farmakoekonomi därmed förenlig verksamhet.
Communikation it Us AB
Org.nr: 556533-2466
Bolaget skall bedriva konsultation, byrå-verksamhet avseende marknadskommunikation och IT för företag och organisationer inom affärsutveckling och idka därmed förenlig verksamhet.
Datainsamling i Göteborg AB
Org.nr: 556739-6865
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva insamling och hantering av kvantitativ data, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DET Kommunikation HB
Org.nr: 969742-7798
Företaget ska arbete med textproduktion, foto- och bildverksamhet, arbeta med kommunikations- och informationsverksamhet, ta fram kommunikationsstrategier åt uppdragsgivare, genomföra marknadsundersökningar, anordna elle ...
Detector Market Research & Consulting AB
Org.nr: 556476-1814
Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar, opinionsanalyser och därmed förknippad konsultation samt övriga uppgifter som berör området marknad, marknadsanalys och marknadsföring, bedriva handel med värdepapper samt be ...
E A SEWELL SELLAB KB
Org.nr: 916444-4219
Med PR, marknadskonsultverksamhet avses att bolaget ska bedriva marknadsundersökningar, strategisk planering, marknadsrådgivning, PR, och övrig konsultverksamhet samt produktion av informations- och reklammaterial och an ...