Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Detector Market Research & Consulting AB

"Bolaget skall bedriva marknadsundersökningar, opinionsanalyser och därmed förknippad konsultation samt övriga uppgifter som berör området marknad, marknadsanalys och marknadsföring, bedriva handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Marknadsundersökningar
Org.nr: 556476-1814
Företagsform: Aktiebolag