Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Täby

AB Täby Trä & Betong
Org.nr: 556849-2655
Bolaget ska bedriva arbeten inom byggnadssektorn samt schaktning- sarbeten och grävning både på fastlandet och i skärgården samt konsultation inom nämnda bransch. Bolaget ska även bedriva transportverksamhet både på land ...
Aktiebolaget M. Lilja Mark & Trädgård
Org.nr: 556263-7362
Bolaget skall utföra trädgårdsanläggningar och övriga markarbeten samt försäljning och marknadsföring av sjukvårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom.
ALLTRAC MARKENTREPRENAD AB
Org.nr: 556412-8469
Bolaget skall bedriva schakt och markplanering. Snöröjning, sandning och renhållning. Trädgårdsanläggningsarbeten samt skötsel därav.
Andreas Lagerqvist Entreprenad AB
Org.nr: 559014-4373
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggentreprenad- verksamhet, transporter och uthyrning av entreprenadmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
APJ Betong & Anläggningsteknik AB
Org.nr: 556446-7636
Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och annan lös egendom.
Banda Gräv AB
Org.nr: 556505-8152
Bolaget skall bedriva markarbeten, såsom grävning, grovplanering, finplanering och därmed förenlig verksamhet.
BJ Last AB
Org.nr: 556674-1137
Bolaget ska driva byggmaskinentreprenad, åkeri och transport, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
C Hanssons Entreprenad AB
Org.nr: 556615-7540
Bolaget skall utföra entreprenad av schaktning och grävning, utföra skogsarbeten såsom gallring och slutavverkning samt utföra handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Christer Pettersson Schaktmaskiner AB
Org.nr: 556153-2580
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom gräv- och schaktbranschen samt utföra legoarbeten med försäljning i anslutning därtill, bolaget skall bedriva båtuthyrning samt båtcharter, ävensom idka därmed förenlig ve ...
DARIUSZ MILEWSKI DESIGN AB
Org.nr: 556895-8531
Bolaget ska utföra byggnads- och anläggningsarbeten såsom nybyggnationer och renoveringar, till- och ombyggnader, murnings- och målningsarbeten, plattsättning i våtutrymmen, kakel- och klinkersättning, snickeri, dränerin ...
DIVRA AB
Org.nr: 556839-6815
Föremålet för bolagets verksamhet är tjänster och entreprenad inom byggnad och mark, tvätt av lastpallar, konsultationer och försäljning av varor inom nämnda område samt försäljning av fritid och äventyrsaktiviteter samt ...
Drakbygget AB
Org.nr: 556987-4430
Bolaget skall bedriva ny, till- och ombyggnad samt renovering av villor, fritidshus och lägenheter inklusive kakelarbeten och VVS. Därutöver planering och utförande av markarbeten i trädgård samt köp och försäljning av f ...
DZ Montera på riktigt AB
Org.nr: 559020-6818
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom inspektion, montering, stenspräckning, bygg- lyft- flytt och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
EcoHus Consult i Täby AB
Org.nr: 556783-6688
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer och entreprenader inom mark-, bygg- och fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
EEA Andersson Holding AB
Org.nr: 556936-6395
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet
Epin Entreprenad AB
Org.nr: 556430-0274
Bolaget skall bedriva markentreprenad, fastighets- och trädgårdsservice, försäljning av material och uthyrning av maskiner i anslutning därtill, service och reparationer av bilar samt transport- och budverksamhet ävensom ...
Esquire Asset Management AB
Org.nr: 556708-7753
Bolaget skall som ekonomisk rådgivare sälja sina tjänster till såväl företag, organisationer som privatpersoner. Vidare ska bolaget äga och förvalta aktier och andra värdepapper och bedriva handel med tomter såväl i Sver ...
EUCOM, European Construction & Management AB
Org.nr: 556627-1648
Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Frinom Holding AB
Org.nr: 556944-3988
Föremålet för företagets verksamhet är. Markanläggning Konsult verksamhet, framförallt inom entreprenad & markanläggnings branschen.Bolaget skall äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fåglarö Entreprenad AB
Org.nr: 556844-2353
Bolaget ska bedriva sjötransport, gräventreprenader, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.