Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

C Hanssons Entreprenad AB

"Bolaget skall utföra entreprenad av schaktning och grävning, utföra skogsarbeten såsom gallring och slutavverkning samt utföra handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Markarbeten - Schaktning - Skogsarbeten
Org.nr: 556615-7540
Företagsform: Aktiebolag