Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Danderyd

BJUGI Consulting HB
Org.nr: 969732-5109
Byggconsulting och internationell logistik.
Evulator AB
Org.nr: 556694-5456
Bolaget skall bedriva affärsutvecklimg, konsult, försäljning, säljuppdrag, strategi, logistik inom affärsutvecklingsområdet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Logitall AB
Org.nr: 556493-9535
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva elektronisk handel mellan företag baserat på kundspecifika integrationslösningar för inköp-, logistik- och affär ...
Logitall Holding AB
Org.nr: 556724-2903
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva elektronisk handel mellan företag baserat på kundspecifika integrationslösningar för inköp-, logistik- och affär ...
Peter Lyth Shipping AB
Org.nr: 556571-8540
Bolaget skall bedriva skeppsmäkleriverksamhet, in- och uthyrning av fartyg, köp och försäljning av fartyg, handel med varor och tjänster och utrustning som har anslutning till marina transporter. Konsultverksamhet inom s ...
PUSTNICK AB
Org.nr: 559020-4466
Konsulttjänster inom management, försäljning, inköp, logistik, marknad och annan rådgivning
Seeburger Svenska AB
Org.nr: 556583-1343
Bolaget har som föremål för sin verksamhet utveckling och försäljning av programvara, särskilt inom området datakommunikation och logistik inklusive därmed sammanhängande rådgivning, ävensom idka därmed förenlig verksamh ...
Silverhuset E.V. Holding AB
Org.nr: 556486-3172
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet med avseende på för- säljning av tjänster inom data, distribution, inköp och logistik samt dels äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
ten99 consulting AB
Org.nr: 556667-9576
Bolaget ska i huvudsak bedriva tjänsteförsäljning inom följande områden: affärsutveckling, ekonomistyrning, kvalitetsstyrning, logistik och inköp, musikprodyktion och tjänster till ideella organisationer pro bono. Med tj ...