Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peter Lyth Shipping AB

"Bolaget skall bedriva skeppsmäkleriverksamhet, in- och uthyrning av fartyg, köp och försäljning av fartyg, handel med varor och tjänster och utrustning som har anslutning till marina transporter. Konsultverksamhet inom shipping och logistik samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Logistik - Marina - Transport
Org.nr: 556571-8540
Företagsform: Aktiebolag