Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logitall AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva elektronisk handel mellan företag baserat på kundspecifika integrationslösningar för inköp-, logistik- och affärssystem samt rådgivning och utbildning i anslutning därtill, samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärssystem - Logistik - Rådgivning
Org.nr: 556493-9535
Företagsform: Aktiebolag