Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Lomma

Bovi Fastighets AB
Org.nr: 556943-6370
Företaget ska bygga, utveckla, förvalta, köpa och sälja fastigheter samt investera i företag som tillhandahåller dessa tjänster alternativt äger fastigheter. Bolaget kan också tillhandahålla konsulttjänster inom fastighe ...
Callipa AB
Org.nr: 556842-7826
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom företagsutveckling samt verksamhet inom strategisk rådgivning till bolagsledning och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös ege ...
CMH Medical AB
Org.nr: 556960-2310
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster samt andra liknande tjänster inom management, produktutveckling, styrelsearbete, rådgivning, affärsutveckling, försäljning, marknadsföring samt investeringar. Fokus kommer att var ...
D&R Data AB
Org.nr: 556944-0448
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, utredning och utbildning till företag inom marknadssegmenten telekom, försvar, finans och fordon samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska även bedr ...
EATH Sverige AB
Org.nr: 556289-7743
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel inom bygg- fastighetsbranschen, äga och förvalta värdepapper, bolag och fastigheter samt ernjuda konsulttjänster inom ledning- och projektledning och därmed förenli ...
Eko Energi i Lomma AB
Org.nr: 556654-9290
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom energiområdet, försälja och installera utrustning för uppvärmning av fastigheter, fastighetsdrift, skogsförvaltning, försäljning av jakt och vilt och förvaltning av fast och lös e ...
Embreco AB
Org.nr: 556863-9016
Konsulttjänster, inklusive utbildning, inom miljöområdet med fokus på vatten- och avloppsteknik.
EMVICA AB
Org.nr: 556747-9034
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicinteknik, utföra konsulttjänster inom management och organisation av affärs- verksamheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva inköp, försäljning och le ...
JD Klimatkonsult AB
Org.nr: 556953-6617
Bolaget ska idka konsulttjänster inom och handel med VVS-produkter och därmed förenlig verksamhet.
JMI Konsult AB
Org.nr: 556926-1273
Företaget ska utföra konsulttjänster inom samhällsanalys, ekonomi, geografi, GIS, statistik och relaterade områden.
KL Service AB
Org.nr: 556679-8368
Bolaget ska bedriva konsulttjänster avseende utbildning, analysrutiner, kvalitetssystem och likartade arbetsuppgifter inom gasenergiområdet jämte därmed förenlig verksamhet.
Lumea AB
Org.nr: 556695-8897
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva systemutveckling av hård- och mjukvara, mediaproduktion samt försäljning av konsulttjänster inom dessa områden, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhe ...
Läkarmottagning Kastanjen AB
Org.nr: 556874-9732
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, försäljning av medicinteknisk utrustning samt medicinska konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Mediasat AB
Org.nr: 556569-8049
Bolaget skall bedriva handel inom kommunikation och multimediaprodukter jämte produktion av dito, IT och konsulttjänster samt konstruktionsuppdrag inom data, ljudteknik och mediahantering samt därmed förenlig verksamhet.
Memorandom AB
Org.nr: 556891-8626
Bolaget ska skriva och författa böcker och andra texter och därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla föreläsnings-, undervisnings- och utbildningstjänster inom litteratur- och språklig verksamhet.Företaget kan även ...
Movisalis AB
Org.nr: 556919-1439
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av mjukvara för försäljning, tillhandahålla konsulttjänster inom IT och affärsutveckling, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag och därmed förenlig ...
Patriom AB
Org.nr: 559040-2573
Konsulttjänster, utbildning, tjänster, produkter och publicering inom projektledning, programledning, portföljledning, verksamhetsledning, affärsverksamhet, ledarskap, foto, film, handel med värdepapper samt äga och förv ...
Pikrat i Lomma AB
Org.nr: 556772-0650
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper. Bolaget ska även urföra bygg- och konsulttjänster inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Proactive Consulting GD HB
Org.nr: 969757-3286
Företagets inriktning är att tillhandahålla konsulttjänster för företag och organisationer inom ledarskapsutveckling, säljutveckling och organisationsutveckling.
ReadyFireAim AB
Org.nr: 556774-1375
Bolaget ska bedriva produktutveckling och konsulttjänster inom konsumentelektronik såsom bärbara mp3-spelare, mobil- telefoner och videospelare, bedriva systemutveckling av hård- och mjukvara, mediaproduktion samt äga oc ...