Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EMVICA AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicinteknik, utföra konsulttjänster inom management och organisation av affärs- verksamheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva inköp, försäljning och leasing av högteknologisk ut- rustning till verksamheter inom offentlig och privat hälsovård. Bolaget ska även förvalta andelar i koncernföretag och fast egendom samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård - Konsult - Konsulttjänster
Org.nr: 556747-9034
Företagsform: Aktiebolag