Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Täby

5S Konsult AB
Org.nr: 556614-3094
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring, föräljning och management, att äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget idka hand ...
a picaform AB
Org.nr: 556765-1525
Aktiebolaget ska sälja för kunden skräddarsydda konsulttjänster inom sälj, marknadsföring, i huvudsak projektledning samt viss produktion och byggnation av detaljer och utrustning avseende eventuella mäss- och event- mil ...
ACCS Management AB
Org.nr: 556965-8007
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden: Stöldskyddsmärkning av fordon Försäljning av säkerhetsutrustning Försäljning av fordonsprodukter Försäljning av verktyg Utbildningsverksamhet Konsult inom säkerhet ...
Adivo Datakonsult AB
Org.nr: 556211-6573
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet samt utföra tjänster inom bokföring och redovisning samt bedriva förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Adlegal AB
Org.nr: 556958-3940
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet för rådgivning och ombudskap inom områdena juridik, företagsledning, ledarskap, affärsutveckling, riskmanagement och media samt därmed förenlig verksamhet.
Advice Management Bengt Wadenvik AB
Org.nr: 556353-2893
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi- och administration, friskvård, massage, ergonomi äga fast egendom, driva skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
AB SNALLE
Org.nr: 556425-5007
Bolaget skall bedriva konsultation, forskning & utveckling och utredningar inom energibesparing, informations- och säkerhetssystem, kommunikations och datasystem, friskvård, hälsovård, rehabilitering, kost, motion och tr ...
Aktiebolaget KA-Kontrollansvarig Bygg Leif Jansson
Org.nr: 556973-9963
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, bygg och anläggningsarbeten inklusive installationer, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, utbildningstjänster, projektledning ...
Aktiebolaget Traugott & Co
Org.nr: 556804-3151
Bolaget ska bedriva projektledning och produktionsledning inom event och marknadskommunikation samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Alfhem AB
Org.nr: 556486-4725
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förmedla fastigheter, insatslägenheter, lokaler, rörelser förmedla plast, glas- och keramikvaror till maskin- och verkstadsteknisk industri, bedriva språkutbildning samt idka därmed ...
Aratus Sweden AB
Org.nr: 556612-4367
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen, handel med livsmedel, import och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Bolaget skall även driva foto- och filmverksamhet, import, export och handel med k ...
Assisto Juridik HB
Org.nr: 969696-5822
Juridisk rådgivning.
Bamboo Collection AB
Org.nr: 559023-7136
Konsultverksamhet inom resebranschen, hotellrepresentation i Norden (försäljning, marknadsföring och PR).
Bengt Dalhammar Juridik AB
Org.nr: 556433-4521
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet såvitt avser juridik, skatter och ekonomi, äga, köpa, sälja, förvalta och förmedla fast egendom samt bostadsrätter, äga och förvalta lös egendom, inklusive aktier och andra vä ...
Bermu AB
Org.nr: 556516-1576
Bolaget skall bedriva företagsutveckling, företagsförmedling, förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Berselius Academy AB
Org.nr: 556910-4697
Företaget ska bedriva utbildning inom juridik.
Birka Stock AB
Org.nr: 556476-2853
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom juridik, management, licensiering av patent, varumärken och know-how samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även engagera sig inom kultur genom bland annat samproduktion ...
Blackyard International Investment Group AB
Org.nr: 556777-4087
Bolaget ska bedriva rådgivning till företag i anledning av bolagsförvärv, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Blurred Lines AB
Org.nr: 556971-7688
Design och försäljning av konstverk, inredningsprodukter, textilier, trycksaker och mönster, fotografering och bildbehandling, konsultverksamhet inom design, inredning, projektledning och eventplanering, samt därmed före ...
BoJo Konsult AB
Org.nr: 556872-0451
Konsultverksamhet i infrastruktur- och fastighetsprojekt samt rådgivning gällande organisationers miljöarbete.