Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Nacka

2Fritsch AB
Org.nr: 556497-7931
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi, databehandling och därmed förenlig verksamhet.
Account on us AB
Org.nr: 556213-3388
Bolaget skall bedriva rådgivning och entreprenadverksamhet inom mark och fastighet, rådgivning och konsultverksamhet gentemot företag och organisatioiner avseende omvärldsanalys, strategisk utveckling inom affärsverksamh ...
Anglo International AB
Org.nr: 556678-1380
Bolaget skall bedriva förmedling av kontakter-resurser, tjänster, produkter inom det militära civila området med fokus på taktiska datalänkar, kringliggande teknisk utrustning och processer. Bolaget skall även bedriva ve ...
Asta & Malva trading AB
Org.nr: 556861-1429
Aktiebolaget ska bedriva restaurang, caféverksamhet även butiksverksamhet inom köks- och hälsobranschen, konsultverksamhet i café- restaurang och cateringbranschen och konsultverksamhet inom detaljhandel och import av va ...
Beställarstöd Gösta Gustafsson AB
Org.nr: 556863-1344
Konsultverksamhet rörande beställarstöd och management inom fastighetsförvaltning och bostadsbyggande samt handel med värdepapper.
Björlins Salta & Söta AB
Org.nr: 556982-6158
Bolaget skall idka restaurang- och konditoriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
BR Konsult AB
Org.nr: 556708-9122
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom samhällsplanering, lantmäteri, fastighetsrätt, fastighetsutveckling, och natur- guidning samt därmed förenlig verksamhet.
Briljant Redovisning Stockholm AB
Org.nr: 556854-6336
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Deals4me Nordic AB
Org.nr: 556860-7278
Bolaget ska skapa rabattavtal och erbjudanden mot konsumenter som är medlemmar eller kunder i kundklubbar eller hos leverantörer samt därmed förenlig verksamhet.
Deckert & Friends AB
Org.nr: 556991-0812
Annonsförsäljning, PR-verksamhet och eventverksamhet.
Dominum Corporate Advisors AB
Org.nr: 556629-8898
Bolaget skall bedriva utvecklings- och konsultverksamhet med inriktning på företagsledning, företagsorganisation och företagsförvärv och liknande, samt förvärva, förvalta och sälja värdepapper, ävensom idka med ovanståen ...
Enbusken Ekonomi AB
Org.nr: 556737-4896
Aktiebolaget ska bedriva nationell och internationell konsultverksamhet, utveckling, utbildning och tjänster inom företrädesvis områdena data, redovisning, ekonomi, juridik, finansiell verksamhet samt importera och expor ...
EventOn Europe EOE AB
Org.nr: 556910-5801
Bolaget ska bedriva verksamhet inom mötes- och evenemangsbranschen, konferenser, event marketing, resebyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Floating Hotel AB
Org.nr: 556700-5508
Bolaget ska planera, skapa och genomföra tillfälliga hotell i samband med events, kongresser och konferenser samt bedriva konsultverksamhet inom hotell, turism, transport, fartyg och konferensindustrin samt därmed förenl ...
Frida Bäcke Konditor AB
Org.nr: 556945-1601
Bolaget ska bedriva café, bageri och restaurangverksamhet samt konsultuppdrag inom café, bageri och restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
FRIEND OF DOROTHY AB
Org.nr: 559010-0979
Bolaget ska primärt arbeta inom följande områden, reklam och pr, event och scenarrangemang, föreläsning och mediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Kontratel
Org.nr: 969726-7335
Erbjuda rådgivning till företag om hur man bäst behandlar telefonsamtal från försäljare samt rådgivning inom säljteknik.
HyrFrid AB
Org.nr: 556862-5973
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finansiering, juridik, redovisning, revision, företagsledning, marknadsföring samt IT (närmare bestämt avseende hård- och mjukvara, nätverk, systemutveckling, ADB s ...
id by Tom Österman AB
Org.nr: 556913-0676
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området konst och antikviteter, utföra värderingar, förmedling av konst samt hålla föredrag, handel med konst och antikviteter, journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
INSECO International Survey Consulting AB
Org.nr: 556221-8189
Bolaget skall bedriva besiktnings- och rådgivningsverksamhet företrädesvis vid skador på kaffe, inköps- och försäljningsverksamhet inom dagligvarubranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.