Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Floating Hotel AB

"Bolaget ska planera, skapa och genomföra tillfälliga hotell i samband med events, kongresser och konferenser samt bedriva konsultverksamhet inom hotell, turism, transport, fartyg och konferensindustrin samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är även förmedling av försäkringar, pension, fondandelar samt konsultverksamhet inom ovanstående områden och företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet"
Org.nr: 556700-5508
Företagsform: Aktiebolag