Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Marsfjäll

C&M Konsult AB
Org.nr: 556969-5686
Bolaget ska fördriva förmedling av fiske-, jakt- och outdoorpaket, förmedling av fiske och jaktkurser, förmedling av fiske-, jakt- och outdoorresor samt därmed förenlig verksamhet.
Gaemo AB
Org.nr: 556443-2242
Bolaget ska arrangera jakt-fiske och fjälläventyr samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
MTB Invest AB
Org.nr: 556689-8267
Bolaget ska sälja och förmedla begagnade fordon och annan lös egendom, förmedla fast egendom, investera i och utveckla arrangemangsverksamhet inom jakt och fisketurism samt därmed förenlig verksamhet.
MTB Konsult KB
Org.nr: 969760-0287
Bolaget skall bedriva handel med fiskeutrutstning, marknadsföra och sälja fiskearrangemang, bedriva konsultverksamhet inom jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.