Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MTB Invest AB

"Bolaget ska sälja och förmedla begagnade fordon och annan lös egendom, förmedla fast egendom, investera i och utveckla arrangemangsverksamhet inom jakt och fisketurism samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jakt
Org.nr: 556689-8267
Företagsform: Aktiebolag