Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MTB Konsult KB

"Bolaget skall bedriva handel med fiskeutrutstning, marknadsföra och sälja fiskearrangemang, bedriva konsultverksamhet inom jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jakt - Konsult
Org.nr: 969760-0287
Företagsform: Kommanditbolag