Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industridesigner i Stockholm

.Lisa i staden AB
Org.nr: 556874-8619
Bolaget skall bedriva verksamhet inom design, textil och mode samt konsultverksamhet inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
08design Wallaw HB
Org.nr: 969741-1230
Produktion och försäljnnig av inredningar och kläder. Försäljning av importerade inredningar, kläder, accessoarer och fordon. Produktion och försäljning av event och konferensresor.
2 Life AB
Org.nr: 559022-3227
Bolaget ska bedriva design, produktion, försäljning samt distrubition av smycken, konfektion och kläder samt idka därmed förenlig verksamhet.
3DVerkstan AB
Org.nr: 556956-3413
Verksamheten innefattar industriell design och innovationsverksamhet, inklusive prototyptillverkning. Försäljning av hårdvara och tillbehör relaterade till denna verksamhet, både online och i fysisk butik.
5 Piece Paper AB
Org.nr: 556862-0248
Aktiebolaget ska bedriva design och mönsterformgivning av kläder, smycken och accessoarer, tidnings- och bokutgivning och sälja administrativa tjänster, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt dä ...
6ix Form HB
Org.nr: 969753-7968
Möbeldesign och grafisk design. Design- och produktion av konsthantverk.
A & E Design AB
Org.nr: 556168-9562
Bolaget skall idka formgivning, industriell design och exploatering av uppfinningar jämte därmed förenlig verksamhet.
A Bit of sweden AB
Org.nr: 556756-6541
Föremålet för bolagets verksamhet är import, utveckling och försäljning av väskor, handskar, plånböcker, neccesärer, skärp samt andra accessoarer till butiker och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
A. Creative AB
Org.nr: 559026-4825
Tjänster inom textildesign och textil produktutveckling.
A. Konsult, Konsulterande Arkitekter och Byggnadsingenjörer AB
Org.nr: 556100-1743
Bolaget skall bedriva konsulterande arkitekt- och ingenjörsverksamhet, arbeta med utveckling av produkter för betalningsmedelshantering, köpa, exploatera och sälja patent, äga och förvalta fastigheter och övrig fast och ...
AB Agneta Pettersson
Org.nr: 556623-9215
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur, design och utbildning. Formgivning, produktion och försäljning av inrednings- och industriprodukter samt därtill hörande konst- närlig verksamhet. Produktion av te ...
AB Elisabet Elfström
Org.nr: 556862-0438
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom landskapsarkitektur och formgivning avseende undervisning, utredning och projektering, produktutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta f ...
Acne Studios AB
Org.nr: 556504-7726
Bolaget skall bedriva design, produktion och marknadsföring av konfektion och accessoarer jämte därmed förenlig verksamhet.
Addpractice AB
Org.nr: 556598-1312
Bolaget skall bedriva psykologverksamhet inom beroendeområdet, företagshälsovård och utbildningsresor avseende personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva design, tillverkning och f ...
Aktiebolaget Schnayderman's
Org.nr: 556845-3848
Bolaget ska bedriva designverksamhet, produktion, marknadsföring och försäljning av konfektion och accessoarer jämte därmed förenlig verksamhet.
Alboni Group AB
Org.nr: 556912-1659
Bolaget ska bedriva design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer som grossist, detaljist samt via e-handel och därmed förenlig verksamhet.
Alero AB
Org.nr: 556628-5515
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena systemkonstruktion, multimedia, automation, utveckling av programvara och projektledning, bedriva försäljning och förvaltning av datasystem, samt idka därmed förenlig ...
Almida AB
Org.nr: 556304-8239
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka textilvaruhandel samt förvalta och idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Altewai Saome AB
Org.nr: 556774-9535
Föremålet för bolagets verksamhet är att designa, producera och sälja modeartiklar såsom kläder, skor och accessoarer samt därmed förenlig verksamhet.
AMBITION AB
Org.nr: 556920-7375
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka produktion och konsultation inom filmindustrin, bedriva produktion och konsultverksamhet inom produktutveckling, affärsutveckling och industridesign samt äga och förvalta vär ...