Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Saltsjöbaden

Boding Health AB
Org.nr: 556893-7154
Bolaget skall äga, förvärva och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation och inom träning, frisk- och hälsovård samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Considor AB
Org.nr: 556861-0769
Konsultverksamhet inom IT, organisationsutveckling och ledarskap. Framtagande och försäljning av programvara. Personlig utveckling och coachning. Frisk- och hälsovård.
ERIC KUSOFFSKY HÄLSOVÅRD HB
Org.nr: 916620-5980
LÄKARVÅRD OCH SJUKGYMNASTIK, MEDICINSKT- OCH SJUKGYMNASTISKT FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Mirendo AB
Org.nr: 556850-2610
Konsultverksamhet inom IT, organisationsutveckling och management.Framtagande och försäljning av programvara. Personlig utveckling och coachning. Fotografidesign och litteraturverksamhet. Frisk- och hälsovård.
Moteka AB
Org.nr: 556635-6753
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom läkemedelsutveckling och sjuk- och hälsovård, forskningsverksamhet, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig ...