Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Boding Health AB

"Bolaget skall äga, förvärva och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation och inom träning, frisk- och hälsovård samt idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård - Träning
Org.nr: 556893-7154
Företagsform: Aktiebolag