Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Moteka AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom läkemedelsutveckling och sjuk- och hälsovård, forskningsverksamhet, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård
Org.nr: 556635-6753
Företagsform: Aktiebolag