Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Brage 5
Org.nr: 716451-0567
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse k ...
Bostadsrättsföreningen Västra Torp 199
Org.nr: 769624-1855
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till ...
GrönFramtid EF
Org.nr: 769622-8753
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete efter var och ens förmåga med arbetsträning samt därmed förenlig verksamhet. Kooperativets verksamhet ska genomsyras av ...
Karlstads Energi AB
Org.nr: 556071-6085
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, att äga aktier eller andelar i elproducerande företag, att inom Karlstads kommun - och i geog ...
Kooperativet Solatassen Ek. för.
Org.nr: 769619-4070
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda dem sysselsättning efter var och ens förmåga i kooperativets hunddagisverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Kooperativets verksamh ...
Kosterkliniken AB
Org.nr: 556769-1950
Bolaget ska utföra läkartjänster på sjukhus, specialistmottagning och vårdcentral, utbildning medicinsk verksamhet, ledarskap, grund- och gymnasieskola, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.