Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kooperativet Solatassen Ek. för.

"Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda dem sysselsättning efter var och ens förmåga i kooperativets hunddagisverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Kooperativets verksamhet ska genomsyras av en humanistisk människosyn där individuell och gemensam utveckling möjliggörs. Ett högt kvalitetstänkande bör ligga till grund för verksamheten. Verksamheten kan vidare leda till att medlemmar med arbetshinder på detta sätt bereds sysselsättning och eller arbetstillfällen samt personlig utveckling. Kooperativet ska också kunna utgöra plattform för en bättre beredskap för situationen på arbetsmarknaden och till vidare utbildning."
Finns i branscher på Wedoo: Grund - Personlig utveckling
Org.nr: 769619-4070
Företagsform: Ekonomisk förening