Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Luleå

Aluddens produktion & affärsutveckling AB
Org.nr: 556745-8913
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom centrumutveckling, projektledning, varumärkeshantering, affärutveckling, marknadsföring, organisation- och ledarskapsutveckling, rekrytering och rådgivning samt därmed förenlig ...
Angeläget Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 559019-4220
Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet avseende fastigheter och lägenheter och därmed förenlig verksamhet.
Bjurån Consultancy AB
Org.nr: 559029-6280
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt utföra konsulttjänster inom företagsledning, organisation, logistik, fysisk träning och därmed förenlig verksamhet.
Castigo AB
Org.nr: 556557-1865
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad inom bygg och installation, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt försäljning av dataprodukter och därmed förenlig verksamhet.
EAH Fastighetsförvaltning i Luleå AB
Org.nr: 556310-7100
Bolaget skall bedriva konsulterande ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning samt prospektering av resor i skärgård och fjäll, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
EMX Bergströmska Gården AB
Org.nr: 556685-2413
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbyrån Arctic AB
Org.nr: 556778-8400
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fjällbacka Hamn AB
Org.nr: 556667-4692
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt värdepappersförvaltning.
Hans Stöckel Fastighetsjuridik AB
Org.nr: 556690-3240
Bolaget skall bedriva fastighetsjuridisk- mark- och planjuridisk konsultverksamhet samt fastighetsvärdering,utbildning och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
HBH Fastighets AB
Org.nr: 556957-3909
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och aktier.
Hedmans Invest AB
Org.nr: 556548-3277
Bolaget skall bedriva administration och konsultverksamhet främst med inriktning på fastighetsförädlingsområdet, äga och förvalta aktier, värdepapper och fast egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
HSB Norr ek. för.
Org.nr: 797000-0845
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som relaterade till byggandet och boendet * främja bosparande i av ...
Husaffären Öystilä AB
Org.nr: 556650-2190
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556739-5248
Bolaget skall bedriva förmedling av bostadsrätter, villor, fritidshus, tomter och kommersiella fastigheter, äga och förvalta fastigheter. Bolaget skall även bedriva städning, byggnationer och andra hushållsnära tjänster ...
Lars-Göran Niemi AB
Org.nr: 556624-1773
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt konsultuppdrag inom media och därmed förenlig verksamhet.
Mattias Olsson Holding AB
Org.nr: 556668-5623
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning samt konsult- verksamhet inom fastighetsbranschen, bedriva jakt och fri- luftsarrangemang, bedriva maskin- och ...
Millar AB
Org.nr: 556964-4445
Företaget ska marknadsföra och förmedla kommersiella lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska sälja tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning och administrativa tjänster. Bolaget ska för ...
MImorin Holding AB
Org.nr: 559018-2431
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper, fastigheter, racingverksamhet samt marknadsföring därav och därmed förenlig verksamhet.
Mäklarbyrån L-Å Källhammer AB
Org.nr: 556460-8403
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mäklarcity i Norrbotten AB
Org.nr: 556846-7467
Fastighetsmäklare, företagsförmedling, uthyrning av lokaler och bostäder, sidotjänster i samband med fastigheter.