Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Västervik

7 Brothers AB
Org.nr: 556725-0906
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva bilverkstad, köpa och sälja nya och begagnade bilar, uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.
AB Wevik Gösta Nilsson & Co
Org.nr: 556598-9034
Bolaget skall äga och fövalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Abbegård Förvaltning AB
Org.nr: 556950-6933
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alioth AB
Org.nr: 556950-0076
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, bedriva förvaltning och handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Anna Örnmark Fastighet & Entreprenad AB
Org.nr: 556960-1486
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aquavilla Produktion AB
Org.nr: 556616-2698
Bolaget ska bedriva byggnation samt förvaltning av fastigheter avsedda för uthyrning till industri, produktion av husbåtar i egna lokaler, bedriva båtcharter, förvaring av båtar på land och vatten samt exploatera vatten- ...
Arbetsmyran i Västervik AB
Org.nr: 556719-3130
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AT89 AB
Org.nr: 556941-5549
Transporttjänster, förvaring, bud, logistik, snöröjning, import av transportfordon, äga och förvalta värdepapper, fastigheter, fast och lös egendom samt där ikring närliggande verksamheter.
BA Invest AB
Org.nr: 556852-9951
Aktiebolaget ska bedriva holdingverksamhet samt handel med fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Babelevent AB
Org.nr: 556707-5014
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom reklam-, nöjes- och eventbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
BABU AB
Org.nr: 556744-4673
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Barlastudden Sea Port AB
Org.nr: 559025-0642
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper, uthyrning av uppställningsplater för båtar och husvagnar, reparation och service av båtar, entreprenadverksamhet med anläggningsmaski ...
BENEXA AB
Org.nr: 556287-9477
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet rörande företags- ledningsfrågor, förmedla företagsöverlåtelser, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget ä ...
Berget Sportfiske & Aquakultur AB
Org.nr: 556881-0872
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av rom, fiske och avelsfiske, bedriva sportfiskeanläggning med stuguthyrning, konferensverksamhet, skötsel och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig ...
Bertelsens Transport AB
Org.nr: 556869-0449
Bolaget skall bedriva lastbilstransporter, entreprenad inom åkerinäring, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Blå Skåpet HB
Org.nr: 969661-7571
Handel med antika och kuriosa föremål, köp och förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom samhällsbyggnadssektorn.
Bo Johansson leg. läkare i Västervik AB
Org.nr: 556334-4349
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, förebyggande hälsovård, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
BOSEMO AB
Org.nr: 556722-8902
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning, ägande av travhästar, producera och sälja gjutna prydnadsgods samt idka d ...
Bowman-Shelton AB
Org.nr: 556915-2282
Bolaget ska bedriva företagsekonomisk rådgivning med inriktning på strategiska frågor samt konsultverksamhet inom marknad, organisation, inköp och effektivisering samt uthyrning, leasing och försäljning av tunga och lätt ...
Brorssons Grävservice i Västervik AB
Org.nr: 556783-3529
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster för bygg-, mark- och anläggningsarbeten, främst maskinentreprenad, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.