Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BENEXA AB

"Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet rörande företags- ledningsfrågor, förmedla företagsöverlåtelser, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget äga och förvalta egna fastigheter."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556287-9477
Företagsform: Aktiebolag