Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Olofstorp

AB Tyrsjö Bygg
Org.nr: 556965-3560
Aktiebolaget ska bedriva all form av byggrelaterad verksamhet samt även kunna syssla med försäljning av byggnadsmaterial. Bolagets kunder är privatpersoner och företag. Bolaget ska även kunna äga och förvalta fastigheter ...
Carlunds Bygg och Akustikmontage AB
Org.nr: 556715-3225
Bolaget skall bedriva ny-om-tillbyggnad av fastigheter, försäljning och montering av akustikprodukter, fastighetsservice samt underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
FAHMAB HB
Org.nr: 969719-4273
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, konsult- och entreprenadverksamhet, köp- och försäljning av fastigheter, fastighetsförvaltning, köp- och försäljning av värdepapper samt idka därmed förenig verksamhet, samt konsult ...
Fastighets AB Keron
Org.nr: 556648-5099
Bolaget ska bedriva köp- och försäljning av fastigheter, fastighetsförvaltning, byggnadsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Gullereds Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556610-5549
Bolaget ska förmedla fastigheter, bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kent Niklasson Fastigheter AB
Org.nr: 556494-1390
Bolagets verksamhet skall vara förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Khadamat AB
Org.nr: 556985-2766
Bolagets verksamhet ska vara att driva ägande och förvaltning av fastigheter, skötsel och lokalvård, konsultverksamhet inom ekonomi, utbildning, marknadsföring och statistik, leverera mat till skolor och förskolor samt d ...
Mark & Betong H J Göteborg AB
Org.nr: 556410-8305
Bolaget skall bedriva ny- till- och ombyggnation av fastigheter, inklusive grundförstärkningar, utföra mark och trädgårdsentreprenader jämte därmed förenlig verksamhet.
P-P Entreprenad AB
Org.nr: 556148-5128
Bolaget skall bedriva konsult- oxh entreprenadverksamhet inom byggnadsfacket samt äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Promaint AB
Org.nr: 556853-9877
Bolaget skall bedriva direkt eller indirekt, tillhandahålla och försälja tekniska tjänster, drift- och underhållstjänster till den industriella, handels- och offentliga sektorn, samt äga och förvalta värdepapper och fast ...
SLB i Göteborg AB
Org.nr: 556655-0306
Bolaget ska bedriva bygg-, renoverings- och snickeriverksamhet. Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.